Serverul baze de date a "Institutului de ftiziopneumologie Chiril Draganiuc"


Documente oficiale (ordine, dispozitii, scrisori)
· Dispozitia MSMPS nr.68-d din 26/02/2020: Cu privire la organizarea cursului de instruire cu genericul "Managamentul clinic TB DR" (pdf)
· Dispozitia MSMSP nr.380-d din 22/11/2019: Cu privire la organizarea atelierului de lucru "Validarea datelor in Sistemul de Monitorizarea si Evaluare a Tuberculozei in Republica Moldova" (pdf)
· Ordinul MSMPS Nr.1156 din 11/10/2019: Cu privire la organizarea seminarului de instruire cu genericul "Managementul co-infectiei TB/HIV" (pdf)
· Ordinul MSMPS Nr.1155 din 11/10/2019: Cu privire la organizarea seminarului de instruire cu genericul "Utilizarea testului Xpert MTF/RIF Ultra si intretinerea sistemului GeneXpert Dx" (pdf)
· Ordinul MSMPS Nr.1146 din 11/10/2019: Cu privire organizarea seminarului de instruire (pdf)
· Dispozitia MSMPS nr.288d din 03.09.2019: Cu privire la prezentarea bolnavilor de Tb MSR/XRD la Comitetul de Management National al TB Drogrezistente (pdf)
· Ordinul MS/CNAM Nr.99/52A din 15/02/2017: Cu privire la unele interventii de crestere a aderentei la tratamentul antituberculos in conditii de ambulator (pdf)
· Ordinul MS Nr.963 din 26/09/2014: Cu privire la aprobarea formularelor de evidenta utilizate in PNCT (zip)
· Scrisoarea CNMS nr.01-16/245 din 04/09/2014 cu privire la implementarea versiunii ClickOnce a SIME TB (pdf)
· Dispozitia MS Nr.241/d din 14/06/2012: Convocarea seminarului zonal "Tuberculoza in Republica Moldova: probleme si realizari" (pdf)
· Ordinul MS Nr.527 din 04/06/2012: Cu privire la implementarea noilor metode de diagnostic al tuberculozei (pdf)
· Ordinul MS Nr.454 din 18/05/2012: Cu privire la organizarea cursurilor de instruire "Procesarea si validarea datelor in Sistemele Sime TB si Sime HIV" (pdf)
· Scrisoarea CNMS nr.01-16/123 din 02/03/2012 cu privire la colectarea informatiei despre preparatele anti-tuberculoase (zip)
· Ordinul MS Nr.968 din 15/12/2011: cu privire la organizarea conferintei "Conlucrarea structurilor implicate in controlul tuberculozei in RM" (pdf)
· Ordinul MS Nr.895 din 23/11/2011: cu privire la organizarea cursurilor de instruite "Procesarea si validarea datelor in Sistemul de Monitorizare si Evaluare a Tuberculozei in Republica Moldova" (zip)
· Alocari in controlul TB, 2006-2016 (zip)
· Cu privire la organizarea cursurilor de instruire privind analiza si procesarea datelor in SIME TB si SIME HIV (pdf)
· Scrisoare privind validarea datelor din SIME TB MDR (pdf)
· Dispozitia MS Nr.554-d din 08/11/2010: Cu privire la organizarea cursurilor de instruire a personalului implicat in procesarea datelor pentru Sistemele de Monitorizare si Evaluare ale Tuberculozei, HIV/SIDA si ITS in Republica Moldova (doc)
· Ordinul MS Nr.410 din 18/11/2009: Cu privire la organizarea cursurilor de instruite "Procesarea si validarea datelor in Sistemul de Monitorizare si Evaluare a Tuberculozei in Republica Moldova" (pdf)
· Dispozitia MS Nr.167d din 19/04/2010: Cu privire la organizarea cursurilor de instruire a personalului implicat in procesarea datelor pentru Sistemele de Monitorizare si Evaluare ale Tuberculozei (SIME TB), infectiei HIV/SIDA (SIME HIV) in Republica Moldova (pdf)
· Inapoi la baze de date
 
Documente, ghiduri internationale
· Ведение детей, болеющих формой туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью:практическое руководство (2019) (pdf), sursa Sentinel Project on Pediatric Drug-Resistant Tuberculosis
· Оперативное информирование: основные изменения в лечении туберкулеза с лекарственной устойчивостью возбудителя (ВОЗ, 2019) (pdf), sursa who.int
· Bibliogarifa PNCT (pdf, versiunea din 19/12/2019)
· Multidrug-resistant tuberculosis in children and adolescents in the WHO European Region, Expert opinion (WHO, 2019) (pdf), sursa who.int
· Сводное руководство воз по лечению лекарственно-устойчивого туберкулеза (ВОЗ, 2019) (pdf), sursa who.int
· Global tuberculosis report 2019 (WHO) (pdf), sursa who.int